ANBI

Stichting Rotterdam Chamber Music Society
Heemraadssingel 88
3021 DE Rotterdam

 

RSIN 855068486
KvK 63041685

 

Doelstelling:

SBI-code: 90011 - Beoefening van podiumkunst

A. De stichting heeft als doel de verbreiding van kamermuziek en het uitwisselen van ervaring tussen jonge en ervaren musici teneinde jonge musici podiumervaring en ensemble-ervaring te laten opdoen en teneinde ervaren musici inspiratie en verdieping te bieden in het ten gehore brengen van kamermuziek in Rotterdam en elders; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
B. De stichting beoogt het algemeen nut.
C. De stichting heeft geen winstoogmerk
D. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van intensieve repetities, het faciliteren van een community van musici, het organiseren van concerten, het scouten van jong talent en andere middelen die het doel van de stichting bevorderen. 

 

U kunt hier het Beleidsplan 2017-2019 downloaden.

 

Bestuur
Kees Kramer, voorzitter
Evelien Masselink, secretaris

Egbert Schagen, penningmeester

Eefje Habraken, plaatsvervangend voorzitter

Julien Hervé, artistiek leider

Edwige Leblay, zakelijk leider

 

De bestuursleden voeren hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd uit.

 

Jaarverslag

U kunt hier het jaarverslag 2019 downloaden

U kunt hier het Jaarverslag 2018 downloaden.

U kunt hier het Jaarverslag 2017 downloaden.

U kunt hier het Jaarverslag 2016 downloaden.

 

 

Jaarcijfers

U kunt hier de jaarcijfers 2019 downloaden

U kunt hier de Jaarcijfers 2018 downloaden.

U kunt hier de Jaarcijfers 2017 downloaden.

U kunt hier de Jaarcijfers 2016 downloaden.