ANBI

Stichting Rotterdam Chamber Music Society
Heemraadssingel 88
3021 DE Rotterdam

 

RSIN 855068486
KvK 63041685

 

Doelstelling:

SBI-code: 90011 - Beoefening van podiumkunst

A. De stichting heeft als doel de verbreiding van kamermuziek en het uitwisselen van ervaring tussen jonge en ervaren musici teneinde jonge musici podiumervaring en ensemble-ervaring te laten opdoen en teneinde ervaren musici inspiratie en verdieping te bieden in het ten gehore brengen van kamermuziek in Rotterdam en elders; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
B. De stichting beoogt het algemeen nut.
C. De stichting heeft geen winstoogmerk
D. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van intensieve repetities, het faciliteren van een community van musici, het organiseren van concerten, het scouten van jong talent en andere middelen die het doel van de stichting bevorderen. 

 

U kunt hier het Beleidsplan 2017-2019 downloaden.

 

Bestuur

Kees Kramer, voorzitter

Anne Philippe, penningmeester

Evelien Masselink, secretaris

Eefje Habraken, plaatsvervangend voorzitter

Julien Hervé, bestuurslid

 

Leiding

Julien Hervé, artistiek leider

Edwige Leblay, zakelijk leider

 

De bestuursleden voeren hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd uit.

 

Jaarverslag

U kunt hier het Jaarverslag 2021 downloaden

U kunt hier een Jaarverslag 2022 downloaden

 

Jaarcijfers

U kunt hier de jaarcijfers 2021 downloaden

U kunt hier de jaarcijfers 2022 downloaden